V. A

Třídní učitelka: Kateřina Šmídová
Kmenová učebna: 1. patro

Ve středu 5. 10. měly děti možnost zúčastnit se družinové akce, Ozvěny olympiády v Riu, kde Bertík Ulrich získal diplom za skok daleký z místa. Skočil 175cm. Gratulujeme!

"Bertíku, ty bys přeskočil i mojí mámu!"

 

 

 

Týdenní plán