Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=1&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=1&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=2&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=2&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=3&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=3&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=4&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=4&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=5&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529

Warning: getimagesize(https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=5&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /hosting/www/zsboticska.cz/www/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1529
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=1&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip'
There was a problem loading image 'https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=1&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip'
There was a problem loading image 'https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=2&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip'
There was a problem loading image 'https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=2&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip'
There was a problem loading image 'https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=3&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip'
There was a problem loading image 'https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=3&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip'
There was a problem loading image 'https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=4&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip'
There was a problem loading image 'https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=4&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip'
There was a problem loading image 'https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=5&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip'
There was a problem loading image 'https://email.seznam.cz/imageresize/?width=56&height=56&mid=64049&aid=5&uid=9904832&default=/static/wm/img/default-image.svg&clip'

Milí žáci,

 

zde je učivo až do konce příštího týdne.
Dokud nebudete všichni zaregistrováni na Škole v pyžamu, budu zveřejňovat úkoly na stránkách školy a posílat vám je mailem.
Vy zaregistrovaní už posílejte úkoly do Školy v pyžamu.
Český jazyk
pátek 16. 10.
Dnes se ještě budeme zabývat slovy spisovnými a nespisovnými podle PS s. 4 ( pochopitelně i s doplňovacím cvičením).
Abychom nezapomněli pravidla psaní předpon s-, z- a vz-, vypracujte 2. sloupec na Listu s. 17.
pondělí 19. 10.
Dnes si prosím připomeňte to, co už víme o významu slov podle učebnice s. 21. Zopakujte si všechny poučky o slovech souznačných, protikladných atd. 
Zamyslete se nad těmito slovy ve cvič. 18/1, 2 a 3 - ústně.
Písemně pak zpracujte v PS s. 5.
Na rozvrhu dnes máme i čtení, tak jen připomínám, nezapomeňte denně číst knihu ze seznamu doporučené literatury - viz příloha.
úterý 20. 10.
Myslím, že dnešní úkol se vám bude líbit. V PS na s. 6 najdete hry se slovy a hláskami. Ve cvič. 1 se opravdu snažte složit co nejvíce slov.  Protože vám to určitě nezabere moc času, vypracujte ještě 3. sloupec z Listu s. 17.
Promýšlejte, co napíšete do čtenářského deníku - viz příloha pro ty, kteří nebyli poslední dobou ve škole - zadám k vypracování v pátek, k odevzdání 2. 11.
středa 21. 10.
Opět se budeme zabývat významy slov, tentokrát slovy souznačnými, synonymy.
V PS s. 7 jsou cvičení, která vás možná inspirují k tomu, že si přečtete Devatero pohádek od Karla Čapka.
Ve cvičení 3 najdete odborné názvy slov souznačných, protikladných a stejně znějících. S těmi jsme se ještě v této podobě nesetkali, ale všichni je znáte, jsou to slova bít - být, vískat - výskat atd. U nich se musíte vždy zamyslet, jaký mají význam, zda jsou příbuzná slovům vyjmenovaným nebo ne.
čtvrtek 22. 10.
Dnes budeme více psát v PS na s. 8, a proto vynecháme tentokrát doplňovací cvičení po straně.
Cvičení 1 je delší, ale když si ho pak po sobě přečtete, zjistíte, že jste získali docela zábavný text. Nahraďte antonymy opravdu všechna slova, která můžete. 
Ve cvič. 3 použijete většinu toho, co umíte - jde o souhrnné cvičení.
pátek 23. 10.
Zpracujte čtenářský deník pečlivě, promyslete si každou větu, než ji napíšete. Nebojte se vyjadřovat v souvětích, dejte pozor na čárky mezi větami, zdůvodňujte všechny jevy a pak si napsaný text po sobě přečtěte!
Určitě už vybírejte další knihu, která by vás zaujala a o které byste mohli psát příště.
Matematika
pátek 16. 10.
Nejprve si zopakujte jednotky hmotnosti a převodní vztahy mezi nimi.
Pak vypracujte v učebnici cvičení 27/5, 6, 7 a 8. Cvičení 6. zpracujte do tabulky, to je nejrychlejší. Všude jen vytvořte rovnici, vypočítejte a napište slovní odpověď.
pondělí 19. 10.
Na s. 28 je cvič. 1 - slovní úlohy k příkladům nevymýšlejte, ale využívejte výhodné počítání. Tam, kde můžete, zaměňujte činitele. Pokud zvládnete příklady vypočítat pamětně, pište jen výsledky. Pokud potřebujete ta čísla vidět, pište celé příklady a nad závorky mezivýsledky.
Ve školním sešitě máte podobnou úlohu jako 28/3, doporučuji - znázorněte si tu situaci, ať si ji lépe představíte. Nesnažte se vytvořit jednu rovnici, prostě to vypočítejte několika příklady bez neznámé. Ovšem pokud by se někdo pokusil dostat vše do jedné rovnice, bylo by to super!
úterý 20. 10.
Vím, jak vás na jaře bavil podobný úkol z geometrie, proto jsem zařadila i dnes něco snad pro vás zábavného.
Vytvořte (myslím tím pochopitelně pečlivě narýsujte) obrázek sestavený z geometrických tvarů tak, aby každá věc na něm byla vytvořena pomocí jednoho tvaru (ze samých kružnic, ze samých čtverců atd.) Pokud se vám podaří použít všechny tvary, které známe, bylo by to skvělé!
středa 21. 10.
Ve škole jsme si vysvětlovali písemné násobení trojciferným činitelem, pokud si to potřebujete ještě zopakovat, je velmi přehledný výklad na s. 30 - barevně vyznačené jednotlivé řády. Opravdu vždycky pečlivě pište číslice pod sebe.
Nejprve vypracujte 28/4, sestavte jednu rovnici, kterou pak postupně budete upravovat třeba na třech řádcích. Nezapomeňte ale na slovní odpověď.
A pak už se můžete pustit do 30/5 - jen první čtyři příklady. Ověřte si správné výsledky na kalkulačce.
čtvrtek 22. 10.
Dnes nás čekají tři úlohy:
30/7 - opět jen rovnice, vedle na řádku písemný výpočet, slovní odpověď
30/8 - opět podobný typ jako na s. 28, nezapomeňte situace znázornit, snadno se vám pak bude řešit
31/3 - pozor, všude musíte psát o kolik a kolikrát je jedno číslo větší než druhé - jsou to tedy dva různé příklady!

pátek 23. 10.

Dnes si zkuste napsat test jako opakování toho, co bychom měli umět. Najdete jej na s. 58 v učebnici. Měli byste to zvládnout za 45 minut. Tak si změřte čas.

   Ve cvič. 2 doplňte jen jedno čislo, ve cvič. 3 si pište mezivýsledky, ve cvič. pracujte bez 

   zadání, ale nezapomeňte slovní odpověď.

   Pokud by vám cokoli dělalo potíže, napište.

Anglický jazyk
pátek 16. 10.
Pracujeme stále v U 4, v lekci věnované opakování průběhového času. Cvičení 3 na s. 13 je skvělé pro práci ve třídě, ale protože jste na to doma asi sami, budeme mít jiné zadání. Ke každému místu vymyslete větu o tom, co tam děláte. Postupujte podle vzoru:
 at the ZOO      I am watching some animals. Where am I?  I am at the ZOO.
on the farm      I am feeding hens. Where am I? I am on the farm.
A takto postupujte dál podle tohoto vzoru ústně.
Vyberte si 4 místa, která se vám nejvíc líbí a zpracujte je do sešitu podle vzoru.
V PS s. 7 jsme vynechali cvičení 3, myslím, že teď je na ně vhodná chvíle. Doporučuji pečlivě přečíst úvodní text a pak psát podle něj.
pondělí 19. 10.
Dnes se pustíme do U 5. Začneme pochopitelně novými slovíčky, které jsme ve škole už četli, ale pokud zapomenete jejich výslovnost, víte, kde ji najít (Překladač). Pečlivě si je zapište do slovníčku a naučte se jejich psanou i mluvenou podobu.
Cvičení v učebnici 14/1 doporučuji vypracovat s Překladačem - slova tam zapište a poslouchejte jejich výslovnost. Třeba několikrát a vždy se je snažte co nejpřesněji napodobit. Tak postupujte vždy, když budete mít zadána nová slovíčka.
Ve cvič. PS 14/1 si zopakujete matematiku i AJ - psaní čísel. Nejprve si ale přečtěte na vedlejší straně informace o librách a pencích, měně, kterou se platí ve Velké Británii.
čtvrtek 22. 10.
Začněte podobným cvičením jako minule - uč. 14/2.
Velmi přínosné je cv. 14/3 - čtěte po rolích, několikrát, tak dlouho, až váš projev bude plynulý.
Písemně pak v PS 14/2. Kromě toho, že doplníte názvy, připište i ceny - inspirujte se knihami stejných žánrů v učebnici na s. 14.
pátek 23. 10.
Dnes budeme hlavně mluvit. V učebnici na s. 15 je cvičení 6, pomocí něhož si procvičíte a doufejme i zapamatujete jednu z důležitých frází v běžném životě: Kolik to stojí?
Tvořte otázky a odpovědi podle tohoto vzoru ke každé knize na předchozí straně. Máte tam veškeré údaje.
V PS ve cvič. 15/5 byste měli vymyslet buď otázky podle odpovědí nebo odpovědi podle otázek.
Přírodověda
středa 21. 10.
Jako shrnutí nebo závěrečný opakovací test jsem vám slibovala obrázkový doplňovací dvojlist. Posílám vám ho tedy k vyplnění a doufám, že pokud na některé otázky nebudete umět odpovědět, že dokážete  odpovědi vyhledat v textu či v sešitu.
čtvrtek 22. 10.
Dnes se vrátíme zpátky k elektrické energii - uč. s. 19. Pročtěte si článek a zapište do sešitu pod nadpis Elektrická energie to, jak se energie přenáší, kde se vyrábí a z čeho a nakonec jaké jsou menší a malé zdroje elektrické energie.
Vypište opravdu jen ty nejdůležitější údaje.
V příloze  najdete velmi zajímavé povídání o energii z knihy Věda a technika, s níž jsme už ve škole pracovali.

Vlastivěda

úterý 20. 10.

    Přečtěte s. 39 a 40 - Boj proti nacistům a udělejte výpisky do sešitu.

středa 21. 10.

    Přečtěte s. 41 a 42. - Konec druhé světové války a udělejte výpisky do sešitu.

Přílohy

StáhnoutZobrazit ›