V. A

Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Polanská
Počet žáků: 18
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

Školu v přírodě si letos páťáci opravdu užili. Vylezli na rozhlednu Zlatá vyhlídka, ochutnali místní prameny, kterými jsou Janské Lázně vyhlášené a na dvou celodenních výletech poznávali přírodu a krásy Krkonoš.

více

Děti z 5. A zdobily před Velikonocemi perníčky.

více

Žáci 5. A dostali zajímavý úkol. Měli vymyslet a vytvořit výzdobu stromečku, který poskytla Městská část Prahy 2 a umístila jej na vánočních trzích na nám. Míru.

více

Žáci 5. A ve dvou  vycházkách prošli Prahou a seznámili se s jejími nejvýznamnějšími památkami různých slohů, které se učili rozlišovat, a s dalšími reáliemi, které jim více přiblížily učivo vlastivědy.

více