II. třída

Třídní učitelka: Věra Macalová
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

více

více

více

více