III. třída

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Štrauchová
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

více

Přečtěte si, jak proběhlo pasování na čtenáře u našich prvňáčků.

více

Abychom se navnadili na Vánoce, udělali jsme si poslední školní den v roce besídku.

více

více

I do první třídy zavítal Mikuláš s anděly a čerty.

více

více

Prvňáci vyrazili v rámci projektového dne, Umění kolem nás, na svůj první výlet.

více