III. třída

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Štrauchová
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

více

více

Níže se podívejte na zadání učiva po dobu mimořádného opatření.

více

Níže se podívejte na zadání úkolů po dobu mimořádného opatření.

více