PONDĚLÍ

 ČJ

- Připomeň si - Spojky, jsou slova, která spojují věty nebo slova. Např. a, i, ani, nebo, že, ale.

- PS. str. 27/ 2 + rébus - v textu zakroužkovat všechny spojky a napsat je na linku pod cvičení.

- Můžete dětem pustit pohádku, ze které je úryvek, a kde najdete odpovědi na otázky - Youtube: 01  O makové panence a smutném Emanuelovi.

 

M

- Doplň slova do vět:

Pokud je v příkladu závorka, počítám nejprve  čísla v ___________, potom dopočítám zbytek příkladu.

Pokud není v příkladu závorka má ____________ a ____________ přednost před sčítáním a

____________.

 - Dělení 8 - PS. str. 38/ 1, 2, 3

 

PRV

Savci

- Všechny živočichy na zemi můžeme rozdělit do 2 skupin: zvířata s páteří (obratlovci) a zvířata bez páteře (bezobratlí). Téměř všichni nejznámější, největší a nejchytřejší živočichové na světě jsou obratlovci. Patří mezi ně i člověk. Obratlovci jsou podle společných znaků rozděleni na savce, ptáky, ryby, plazy a obojživelníky.

- Přečti si znaky savců a zkus vymyslet, která zvířata do této skupiny mohou patřit.

 

Znaky savců

- Rodí živá mláďata.

- Mláďata sají mateřské mléko.

- Mají tělo pokryté srstí.

- Jsou teplokrevní (udržují si teplo).

- Mají čtyři končetiny.

- Dýchají plícemi.

 - PS. str. 60/ 1, 2, 3 - (Pulec není ryba, ale vývojové stadium obojživelníků.)

 

ÚTERÝ

ČJ

Ke každé definici doplň slovní druh.

a) Krátká slova, obvykle stojí před podstatným jménem.  ____________________

b) Názvy osob, zvířat a věcí. ______________________

c) Spojují slova nebo věty. _______________________

d) Říkají nám, co osoby, zvířata a věci dělají. ____________________

- PS. str. 28/ 1, 2 + rébus

 

M

- Jedno číslo do řady nepatří, uhodneš jaké?          

a) 36, 28, 4, 40, 12, 17

b) 64, 5, 40, 16, 56, 8

c) 12, 2, 41, 20, 6, 14

d) 29, 36, 48, 12, 54, 30

- PS. str. 38/ 4, 5

 

AJ

- Ústně přeložit slovní spojení:

moje pusa        tvoje vlasy      její oči             jeho hlava       tvůj nos           její uši

- PS. str. 37/ 5, 6 - podle textu vybarvit dětem vlasy, dokreslit sebe a dopsat větu: My hair is....

 

STŘEDA

ČJ

- Opiš si do sešitu dvě souvětí a urči slovní druhy:

Na obloze svítilo sluníčko a děti jezdily na bruslích.    Půjdu k babičce, protože má svátek.

- PS. str. 28/ 3 + pohybové cvičení

- PS. str. 28 - manipulační cvičení - na konci sešitu najít přílohu 1b a nalepit slova na správná místa, obrázek si mohou děti vybarvit.

 

M

- Zopakuj si - dělenec : dělitel = podíl

- Utvoř z těchto čísel 3 příklady na dělení. (viz email)

- PS. str. 39/ 6

 

PRV

Znaky ptáků

- Mláďata se líhnou z vajec.

- Mají zobák, křídla a dvě nohy.

- Tělo je pokryté peřím.

- Mají některé kosti duté.

- Jsou teplokrevní.

- Vyjmenuj, jaké znáš ptáky.

- PS. str. 61/ 1, 2, 3, 4 (Netopýr je savec.)

 

Hádanky

  • Který pták má na svém konci abecedu? (vrabec)
  • Holub má čtyři nohy nebo štyry nohy? (dvě)
  • Které zvíře se nejvíce podobá huse? (houser)

 

ČTVRTEK

ČJ

- Seznámení s přídavnými jmény a číslovkami:

Přídavná jména: Slova, která odpovídají na otázky: Jaký? Který? Čí?

Číslovky - Slova, která vyjadřují počet.

Říci dětem, že např. třikrát, pátý, sedmý, dvoje, šestery jsou také číslovky. Neurčitými číslovkami (několik, málo..) jim zatím nepleťte hlavu.

- PS. str. 29/ 1, 2, 3

 

M

- Zapiš příklad a výsledek na tyto otázky:

Kolik nohou mají dohromady 4 kuřata? ________________________________

Kolik nohou má dohromady 8 slepic? ________________________________

Kolik očí má dohromady 9 lidí? ________________________________

Kolik uší má dohromady 5 slonů? ________________________________

Kolik nohou mají dohromady 3 kapři? ________________________________

- PS. str. 39/ 7, 8

_____________________________________________________________________

Práce navíc

 

Hry

- Napiš názvy pohádek, ve kterých se objevuje číslovka.

 Např. Tři oříšky pro Popelku, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Tři veteráni, Sedmero krkavců, Byl jednou jeden král, Pohádky z tisíce a jedné noci, Tři bratři, Alibaba a 40 loupežníků...

 - Děti říkají opačná slova: Velký/malý, široký/úzký, krátký/dlouhý, vysoký/nízký...

-  1. Přečtete dětem tuto pohádku, pokaždé, když uslyší číslovku, ťuknou tužkou o stůl.

Za devatero horami a sedmero řekami žil jeden král, který měl tři dcery. Jednoho dne přilétl do království strašlivý drak. První týden snědl deset ovcí, druhý týden spořádal ostatní dobytek a nakonec žádal k snědku i dvě princezny. Naštěstí do království přijel udatný princ a utkal se s drakem. Třikrát máchl mečem a uťal drakovi tři hlavy.

- 2. Vymysli závěr pohádky.

- Každý si nakreslí tabulku 4x3. Vybere si 12 čísel z této řady:

1,  2,  3,  4,  5,  6,  8, 9, 10,  12,  15,  16,  18,  20,  24,  25,  30,  36

Házíte najednou dvěma kostkami a čísla mezi sebou násobíte. Pokud máte výsledek v tabulce, škrtnete si ho. Vyhrává ten, kdo má vyškrtaná čísla v řádku nebo sloupci.

- Napíšete na papír číslo např. 36. Říkáte příklady na násobení, pokud je výsledek větší než 36, děti si stoupnou, pokud menší, lehnou si na stůl.

 

Pracovní listy            CJ_30 - slovní druhy

                                   CJ_31 - doplňování písmen

                                   CJ_32 - nákup s číslovkami

                                    M_33 - početník

                                   M_34 - vybarvování

                                   M_35 - nás. a děl. 7, 8  

                                   PRV_savci, ptáci