STŘEDA

 ČJ

- Přepiš si do sešitu tyto dvě věty a nad každé slovo napiš číslicí slovní druh (1, 5, 7).

Tatínek koukal na fotbal. U lesa poletuje motýl.

- UČ. str. 78/ 3 - pouze ústně

- UČ. str. 79/ 1 - přečíst, ústně doplnit y/i a odpovědět na otázky.

 

M

- Podívej se na čísla a napiš, z jaké násobilky jsou:

a) 35, 50, 15, 25, 40 - ____________

b) 35, 42, 14, 63, 56 - ____________

c) 21, 27, 15, 24, 9 - ____________

d) 48, 16, 32, 64, 80 - ____________

 

-PS. str. 37/ 11, 12

 

PRV

- Do zvířecích rodin doplň vynechaná slova:

hřebec, ___________, hříbě

beran, ovce, __________

krocan, ___________, krůtě

____________, kachna, kachně

holub, ____________, holoubě

 

- PS. str. 59/ 2 a), b) - všechna zvířata jsou samci.

- PS. str. 59/ 3, 4

 

Práce navíc: 

PL_PRV_2  -  Poslechni si píseň: Když jsem já sloužil (Youtube: Písničky pro děti - Když jsem já sloužil), vystřihni zvířata z pracovního listu a nalep je na správné místo.

PL_PRV_3 - zvířata

 

ČTVRTEK

 ČJ  

- Spojky - jsou slova, která spojují věty nebo slova. Např. a, i, nebo, že, aby, ale, když, proto.

- PS. str. 27/ říkanka - přečíst a vybarvit.

- PS. str. 27/ 1

 

M

- Opiš si příklady do sešitu a vypočítej:

(5 . 5) - 7 =

(3 + 6) . 8 =

16 + (64 : 8) =

48: (21 - 15) =

(73 - 69) : 2 =

56 - (8 . 7) =

- PS. str. 37/ 13, 14