PONDĚLÍ

 ČJ

- Zopakuj si, co jsou to podstatná jména, slovesa a předložky.

- UČ. str. 78/ 2 - před podstatná jména přidej předložku a cvičení opiš do sešitu.

- PS. str. 26/ 2

 

M

- Vyjmenuj, jak jdou po sobě násobky 8.

- Překresli si obrázkové příklady do sešitu a zkus vymyslet, jaká čísla se skrývají pod srdcem, hvězdou a květinou. (Obrázky sem nejdou vložit.)

srdce . hvězda = 40

srdce . srdce = 64

hvězda . květina = 20                                               

- PS. str. 36/ 7, 8 

 

PRV

- Přečíst s dětmi tento text:

- V dávných dobách žila všechna zvířata volně v přírodě. Lidé si některá zvířata přivedli ke svým obydlím. Ochočili si je, krmili a starali se o ně, protože tato zvířata jim přinášela užitek: maso, kůži, mléko, vlnu. Některá zvířata pomáhala lidem při práci (kůň, kráva), k doručování zpráv ( poštovní holub) nebo ke sportu a zábavě. Takovým zvířatům říkáme hospodářská zvířata.

- Lidé si ochočili také některé ptáky a začali je chovat pro užitek. Především pro maso, vejce a peří.

- Příbytkem hospodářských zvířat jsou: chlévy, stáje, králíkárny, kurníky, holubníky...

 

- Nauč se rozlišovat názvy samců, samic a mláďat.

býk, kráva, tele

kozel, koza, kůzle

hřebec, klisna, hříbě

beran, ovce, jehně

kanec, prasnice, sele,

kohout, slepice, kuře

krocan, krůta, krůtě

kačer, kachna, kachně

houser, husa, house,

holub, holubice, holoubě

 

- PS. str. 58/1

- Práce navíc: PL_PRV_01 - zvířata

 

ÚTERÝ

 ČJ

- Diktát - nadiktujte dětem tyto věty:

U lesa dovádějí zajíci. Po stromech se prohání veverky. Na pasece se hřejí ještěrky. V trávě u rybníka skáče žabka. Na stromě sedí kukačka.

- PS. str. 26/ 3, soutěž + rébus

 

M

- Zopakuj si: činitel x činitel = součin

- Utvoř z těchto čísel 4 příklady na násobení.

činitel:             2          4          5          6          7          7          8          9

součin:            18        30        32        49

- PS. str. 36/ 9, 10

 

AJ

- Naučit se nová slovíčka

1.  a head (hlava), hair (vlasy), eyes (oči), a nose (nos), a mouth (pusa), ears (uši)

Výslovnost slovíček máte v písni: Youtube: Head Shoulders Knees & Toes (Speeding Up) 

2.  přivlastňovací zájmena - my (moje), your (tvoje), his (jeho), her ( její).

 

- Ústně zkuste přeložit tyto věty.

a) Moje oči jsou hnědé. - My eyes are brown.

b) Tvoje vlasy jsou černé. -  Your hair is black.

c) Její nos je malý. -  Her nose is small.

d) Jeho uši jsou velké. - His ears are big.

- PS. str. 37/ 1

_____________________________________________________________________

Práce navíc

 

Hry

- Napíšete dětem číselný kód (podle slovních druhů) a ony podle něj utvoří věty:

1 5 1 - Petr píše úkol. 1 5 7 1 - Maminka šla na nákup....

- Opakování předložek - dáváte různé pokyny, pak se ptáte otázkami: Dej tužku do penálu. Kde je tužka? A dítě odpoví: V penálu. Dej gumu pod sešit. Kde je guma? Pod sešitem...

- Vymysli dvě věty, kde bude spojka a, i, nebo....(Bylo jaro a sluníčko svítilo.)

- Násobilka 8 - řekni mi příklad na násobení 8, jehož výsledek je 72, 8, 32, 80....

- Běhací diktát - rozmístíte po bytě např. 6 kartiček na násobení 8 a dvě kartičky na jiné násobilky. Dítě si příklady zapamatuje, napíše na papír a vypočítá. Potom bude mít za úkol najít 2 příklady, které jsou v něčem jiné než ostatní a odůvodnit proč.

- Vymysli slovní úlohu, jejíž příklad bude 8 . 6 = 48, 3. 8 = 24.....

 

Pracovní listy            CJ_20 - předložky

                                   CJ_21 - opakování, výběr možností

                                   CJ_obrázkové čtení   

                                    M_22 - násobení 8

                                   M_23 - početník  

                                   PRV_1- 3_zvířata