STŘEDA

 ČJ

- UČ. str. 82/ 6 - pouze ústně

- UČ. str. 82/ 7 - básničku si opiš do sešitu a podtrhni slovesa.

- PS. str. 25/ 4

 

M

Do sešitu zapiš příklad a odpověď na tyto dvě slovní úlohy:

- Klára měla 8 bonbónů. Tomáš měl o 8 bonbónů více. Kolik měl Tomáš bonbónů?

- Na pouti se prodávaly balónky. Ráno si děti koupily 8 balónků. Dopoledne se prodalo také 8 balónků a po obědě dalších 8 balónků. Kolik jich pan prodavač prodal za celý den?   

- PS. str. 35/ 1, 2, 3

 

PRV

Ptáci - přečtěte si s dětmi tento text:

Na jaře je všude slyšet ptačí štěbetání a švitoření. Samečci zpěvem lákají samičky. Když si vyhledají partnerku, postaví společně hnízdo nebo opraví staré. Do něj pak samička naklade vajíčka. Potom samička na vejcích několik dnů i týdnů sedí, zahřívá je a pravidelně otáčí, dokud se nevylíhnou mláďata. Říkáme, že ptáci hnízdí.

Stálí ptáci

Zůstávají u nás po celý rok. Živí se převážně semeny a plody, v zimě jim lidé sypou semena do krmítek. Např. sýkora, vrabec, kos, datel, straka.

Stěhovaví ptáci

Přilétají k nám na jaře z teplých krajin. Živí se mouchami, larvami, brouky, žábami...Zimu by u nás nepřežili, proto na podzim zase odlétají za potravou. Např. vlaštovka, čáp, kukačka, skřivan, špaček.

- Čápi létají na podzim až do Afriky. Denně urazí 300 - 500 kilometrů.

- Ornitolog je vědec, který se zabývá studiem ptáků a jejich ochranou.

- PS. str. 57/ 1, 2, 3, 4, 5, 6

(PL - PRV_ptáci)

 

ČTVRTEK

ČJ

- Předložky jsou slova, která obvykle stojí před podstatnými jmény. Např. do, u, k, na, do, před, přes, v, s, z, pod, po, k, za, mezi, kromě...

- UČ. str. 78/ 1 - přečíst text a odpovědět na otázky

- PS. str. 26/ 1 - nezapomeň zakroužkovat předložky.

 

M

- Násobilka 8 - který násobek 8 mám na mysli? Stačí ústně.

a) číslo leží mezi čísly 16 a 32

b) číslo leží mezi čísly 56 a 72

c) číslo leží mezi čísly 64 a 80

d) číslo leží mezi čísly 0 a 16

e) číslo leží mezi čísly 40 a 56

- PS. str. 35/ 4, 5, 6