IX. třída

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Tetivová
Počet žáků: 23
Kmenová učebna: 2. patro vpravo

více

Jak se nám dařilo a kdo zvítězil? Podívejte se zde.

Kampaň proti kouření vznikla z hodiny přírodovědy, kdy jsme se setkali s dýchací soustavou. Proto se třída rozdělila do tří skupinek a začala pracovat na svých kampaních.

více

Pátá třída pojala Vlastivědu poněkud nezvykle. Učení v lavicích bylo už nudné, tak si žáci oživili historii jednodenním projektem a mohla tak vzniknout časová osa.

více