IX. třída

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Tetivová
Počet žáků: 23
Kmenová učebna: 2. patro vpravo

Ve čtvrtek 23. dubna jsme se šesťáky opět nocovali ve škole.

více

se žáci VI. třídy rozhodli věnovat v rámci výuky Ov dětem v Asii a Africe, které nemají dostatek školních pomůcek a často ani místo, kde by mohla fungovat škola. Nasbírali peníze na sešity, tužky a dokonce tabuli!

více

Blížící se Velikonoce poznamenaly i výtvarnou výchovu. Tentokrát jsme si zkusili, jak se zdobí květináče.

více

Velikonoce se blíží a tak se na ně šesťáci náležitě připravili. Poslední březnové úterý se zúčastnili akce Pletení pomlázek s Městskou policií.

více