IX. třída

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Štambergová
Kmenová učebna: 2. patro vpravo