IX. třída

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Tetivová
Počet žáků: 23
Kmenová učebna: 2. patro vpravo

V úterý 2. února proběhl první den našeho celoškolního projektu Sdílej příběh své rodiny. Jako první nám  o sobě vyprávěli Michal, Kristýna, Bety a Séba.          

více

Protože se vánoční jarmark už rychle blíží, dostali jsme 1.12. k dispozici celý projektový den, abychom se přípravě našeho stánku mohli náležitě věnovat.

více

Čtvrtek 12.11. byl jedním z krásných podzimních dnů a my jsme měli to štěstí, že jsme zrovna šli do ZOO.

více

Ve středu  11.11. se slavilo nejen výročí naší školy, ale oslavoval se také Den vojenských veteránů. A naše třída byla u toho. Celý článek naleznete zde