IX. třída

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Tetivová
Počet žáků: 23
Kmenová učebna: 2. patro vpravo

více

Víte, co dělá při své práci antropolog? Jak vypadala naše kostra před narozením? Jak dříve lidé mumifikovali zemřelé? Odpovědi na tyto otázky jsme také neznali, proto jsme se vypravili do Hrdličkova muzea člověka, kde jsme získali odpovědi!

více

Poslední školní den roku 2016 jsme strávili na bowlingu.

více

více

Druhý prosincový čtvrtek jsme strávili velmi netradičně v centru volného času. Pracovali jsme totiž na výrobcích na Vánoční jarmark.

více