IX. třída

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Štambergová
Kmenová učebna: 2. patro vpravo

TEST1

TEST2

TEST3

více

více

V úterý 26. února jsme se opět zhostili naší milé patronské povinnosti a slavnostně jsme pasovali prvňáčky na čtenáře.

více