IX. B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Bernatová
Kmenová učebna: 1. patro

MOŽNOST NÁVRATU DO ŠKOLY - ČTĚTE NÍŽE

více

více

V pátek na sv. Valentýna se 7. B vypravila prozkoumat, jak, kdy a kde vznikl film. Kromě toho jsme se ale dozvěděli mnoho dalších zajímavých věcí, a dokonce jsme si zkusili, jak udělat animaci.

více

více

Těsně před ukončením výuky v kalendářním roce 2019 si 7. B udělala vánoční besídku spojenou se spaním ve škole.

více

více

Třída 7. B navštívila v pondělí 18. 11. expozici řemesel s názvem Krásná práce.

více