IX. B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Bernatová
Kmenová učebna: 1. patro

více

Jako každý rok i letos nás navštívila městská policie, která nás učila plést pomlázky.

více

více

Náš 2. projektový den jsme strávili v Národní galerii. Na rozdíl od prvního projektového dne, kdy jsme se mohli kochat venkovním uměním kolem nás, tento den byl zaměřen na umění uvnitř galerie.

více

více

Šesťáci v přírodopisu probírají právě prvoky. A protože nejvíc se naučíme při pozorování živých organismů, připravili jsme si senný nálev a ten jsme po pár týdnech dali pod mikroskop!

více

více

V úterý 11. prosince jsme si udělali večerní vánoční besídku, předali jsme si dárky a přespali ve třídě. Druhý den jsme pro Vás vyrobili krásné výrobky na jarmark. Podívejte se, jak se nám vše podařilo.

více