IX. A

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Bártlová
Kmenová učebna: 2. patro vpravo

Děti z 5. A zdobily před Velikonocemi perníčky.

více

Žáci 5. A dostali zajímavý úkol. Měli vymyslet a vytvořit výzdobu stromečku, který poskytla Městská část Prahy 2 a umístila jej na vánočních trzích na nám. Míru.

více

Žáci 5. A ve dvou  vycházkách prošli Prahou a seznámili se s jejími nejvýznamnějšími památkami různých slohů, které se učili rozlišovat, a s dalšími reáliemi, které jim více přiblížily učivo vlastivědy.

více

Druhou květnovou neděli slaví maminky svátek a tak se druhá třída dala do výroby kytiček , které nikdy nezvadnou a budou dělat maminkám radost několik let.

více