Níže se podívejte na zadání úkolů a práce po dobu mimořádného opatření.

V případě, že by měly děti učebnice ve škole, lze se pro ně zastavit po domluvě (na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Není-li uvedeno jinak, odevzdají žáci vypracované úkoly po návratu do školy.

 

Přírodopis

 • Z učebnice nastudovat kapitoly Mechorosty a Plavuně, přesličky a kapradiny.
 • Z obou kapitol vytvořit (stručný!) zápis.

Dějepis

 • Přečíst kapitolu Problémy papežství a církve (str. 81 – 83) a dokončit pomocí učebnice zápis této kapitoly.
 • Přečíst kapitolu Objevné plavby (str.88 – 92), zhlédnout videa: Den, kdy Kolumbus objevil Ameriku a Den, kdy byla dokončena první plavba kolem světa.
 • Na čtvrtku vytvořit myšlenkovou mapu na téma Objevné plavby. (Odevzdání po návratu do školy.)

Zeměpis

 • Opakování střední Ameriky přes jižní po celý kontinent
  • Učebnice str. 63 – 64, pracovní sešit str. 29
  • Učebnice str. 65 – 67, pracovní sešit str. 30 – 31
 • Samostudium učebnice str. 68 – 69, pracovní sešit str. 31 – 32
 • Případné dotazy na: nikolakulhankova3@com>

Matematika

Práce vypracuj do školního sešitu. Pokud ho nemáš, pracuj na papír, jejž si do školního sešitu posléze vlepíš. Vypracované v sešitě (na papíře) zkontroluji po návratu do školy. V případě jakýchkoliv nejasností jsem k dispozici na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracovní sešit „aritmetika 7“

 • 28/cv. 1, 2, 3
 • 31/cv. 1, 2, 3
 • 35

Učebnice „aritmetika 7“

 • 61/cv. 1, 2, 3
 • 62/cv. 1, 2, 3
 • 64
 • 65

Ostatní zdroje

 

Český jazyk

a) UČEBNICE - vše zapisujte do školního sešitu

1) věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent - str. 66/10a

2) podmět - str. 67/6

3) shoda podmětu s přísudkem - str. 71/8 (přepsat správně)

4) grafy souvětí - str. 82/2, 83/3, 83/6, 83/7

5) druhy vedlejších vět - str. 88/3, 86/5

b) PRACOVNÍ SEŠIT - vzhledem k tomu, že stránky mého PS neodpovídají stránkám vašeho PS, se řiďte dle témat (nadepsáno vždy nahoře na dané stránce)

1) téma: Rozvíjející větné členy/ cvičení 9, 10, 11

2) téma: Druhy vedlejších vět/ cvičení 3

 

Fyzika

1) Z učebnice str. 61 – 66 zopakovat základní vlastnosti kapalin. Do sešitu vypracovat úlohy 66/1, 2.

2) Z kapitoly Kapilární jevy (od str. 66) popsat do sešitu tzv. smáčitelnost a nesmáčitelnost, a ke každému heslu zakreslit 3 odpovídající obrázky (kapku na destičce, hladinu kapaliny v nádobě, nádobu s kapilárou).

3) Kapitolu Spojené nádoby (učebnice str. 71-72) zpracovat formou výpisků do sešitu. Ze strany 72 si vybrat 2 obrázky běžně používaných spojených nádob a nakreslit do sešitu. Vyplnit do sešitu úlohy 72/ 1, 2.

Angličtina

Str. 28 přečíst článek
⁃ 28/1,2,4
Str. 29 přečíst článek
⁃ 29/1;2a,b,c;3;4
Str. 30/1;2b;3;4
Str. 31/1 přečíst článek Meerkats + otázky 1-7 v pravé části
Str. 32/1
Str. 33/3,4,5,6,7a
Str. 34/1 (vypsat do sešitu slovní zásobu)
⁃ 34/2,3