IV. třída

Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Polanská 
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

více

více

více

více