IV. B

Třídní učitel: Mgr. Lucie Hradecká
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

Adventní čas si 3. B zpříjemnila návštěvou Spejbla a Hurvínka v jejich divadle.

více

více

více

Děti zdobily před Velikonocemi perníčky.

více