IV. třída

Třídní učitelka: Mgr. Věra Janoušová
Kmenová učebna: 2. patro vlevo