IV. třída

Třídní učitelka: Mgr. Věra Janoušová
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

Děti ze třetí třídy finišují v plaveckém výcviku.

více

více

30.11. 2016 jsme byli v knihovně na Ostrčilově náměstí na křtu knížky Pavla Valacha „Ztracený aeroplán“.

více

V tomto týdnu se z nás stali „Bořkové stavitelé“. Níže se podívejte, jaké stavby se nám podařilo postavit.

více