PONDĚLÍ 23. 3. 

Čas na dokončení úkolů z minulého zadávání. 

Paní učitelka na výtvarku posílá zadání úkolu (v příloze e-mailu). Bude ráda, když se s ní děti o výtvory (fotografii) podělí. Čas na to mají do pondělí 30.3. Fotografie zasílat na adresu martinkova@zsboticska.cz.

ÚTERÝ 24. 3.

Matematika –  učebnice 13/8 (první 4 příklady) do procvičovníku, početník („buřt“) 51/3, 53/1

Český jazyk – opakuj si přidané vzory rodu mužského: cvičení 101/6 přepsat do procvičovníku. V myšákovi vypracuj na str. 29 cvičení 45. Vytvoř si kartičky (můžou být z obyčejného papíru). Každá kartička bude mít velikost A6 (velikost notýsku). Bude jich deset. Každá kartička bude mít na sobě název jednoho slovního druhu. Napiš název normálním písmem, ne zbytečně velkým, aby na kartičce zůstalo co nejvíce místa na další slova. To pro dnešek stačí. Budeš s kartičkami pracovat v příštích dnech. 

Přírodověda – Pošli mi fotografii toho, jak se daří Tvým klíčícím/zasazeným luštěninám. Další pozorovací pokusy budeme dělat spolu ve třídě. Teď už se budeme věnovat vlastnostem látek. Do procvičovníku si udělejte tabulku ze strany 22 a doplň. Poté (také do procvičovníku) vypracuj na stejné straně cv. 2/a

Český jazyk, hudební výchova – Vymysli pohádku do procvičovníku, která bude mít alespoň 7 vět a objeví se v ní slova – písnička, houslový klíč, trumpeta, zpěvák, hlas, dirigent. Výtvory pošli do pátku na Whatsapp nebo na e-mail. 

STŘEDA 25. 3.

Český jazyk – opakuj si přidané vzory rodu mužského: do procvičovníku 102/8a. Vezmi si k ruce kartičky ze včerejška. Slova z prvních šesti vět textu postupně zařazuj na kartičky. Dávám příklad: První slovo je moji – zapíšu ho na kartičku ZÁJMENA. Další slovo je milí – zapíšu ho na kartičku PŘÍDAVNÁ JMÉNA…Kartičky ukliď do procvičovníku, budeš s nimi zase pracovat.

Matematika – úkolem je vytvořit dvě zvířata, ale jejich těla se musí skládat pouze z geometrických tvarů (kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník, kososčtverec, mnohoúhelník…). Samozřejmě vše rýsuješ. Každé zvíře v sobě musí mít alespoň 10 obrazců (ne různých, tvary se mohou opakovat). Obrázek vyfoť a pošli do pátku na Whatsapp nebo na e-mail. Do procvičovníku vypočítej první čtyři příklady z učebnice ze cvičení 20 na str. 18.

Angličtina – pracovní sešit str. 44/1,2. Ve cvičení 2 doplňuj názvy předmětů samozřejmě v angličtině, jak jsme se to učili spolu. Dále cvičení 44/3 (quarter jsme se spolu nestihli naučit). Quarter past znamená čtvrt. Čtvrt na deset se řekně quarter past nine (čtvrt po deváté). Quarter to znamená třičtvrtě. Třičtvrtě na pět se řekně quarter to five (zbývá čtvrt do pěti). Výslovnost si pusťte na internetovém slovníku nebo Vám ji řeknu při Whatsapp hovoru. 

Vlastivěda – Přečti si v učebnici str. 19,20 – Dědičný královský titul. Stejně jako to děláme ve škole - hledej odpovědi na otázky v pracovním sešitě (13/1) už při čtení učebnice. Pak do vlastivědného sešitu napíšeš odpověď na 4 otázky, které jsou na str. 20. Vždy opíšeš otázku a pod ní vymyslíš odpověď. Odpovědi na tyto otázky mi vyfoťte a pošlete do pátku na Whatsapp/e-mail.

ČTVRTEK 26.3.

Matematika – učebnice 13/8 (další 4 příklady), 18/21 (nemusíš dělat zápis, stačí jen výpočty) – do procvičovníku. Úlohu 17 na str. 17 udělej i se zápisem. 

Český jazyk – přidáváme si vzor muž. Vyskloňuj muže v jednotném i množném čísle do procvičovníku (pracuj s učebnicí, ale přeříkávej si to nahlas). Přečti si na str. 104 „Jak si král na něco hrál“ a udělej cvičení b – opět do procvičovníku. Slova z prvních dvou vět textu opět zařazuj na kartičky s názvy slovních druhů. Ústně si udělej cvičení 3 na str. 105. 

Angličtina – pracovní sešit 44/4, 5  

Český jazyk – Sloh – napiš mi 8 – 10 vět o tom, jak teď vypadá Tvůj den, kdy vstáváš, jak pracuješ, kdo Ti případně pomáhá, jak si zkracuješ dlouhou chvíli…Fotografii napsaného slohu pošli na Whatsapp/e-mail do pátku.

PÁTEK 27. 3.

Český jazyk – Do procvičovníku děláš cvičení 106/6 – nadepíšeš si vzory pán a muž a pak k nim přiřazuješ jednotlivá slova. Poté uděláš cvičení 13 na str. 107 – nepíšeš jako diktát. Opisuješ. Barevně podtrhneš vyjmenovaná slova nebo slova k nim příbuzná. 

Angličtina – vytvořit si pomocí kružítka 8 různých ručičkových hodin. Nakresli jim ručičky a pod hodiny napiš, kolik je hodin (2x se tam objevím celá hodina, 2x půl, 2x čtvrt, 2x třičtvrtě). Příklad: Nakreslím hodiny, ručičky na nich budou ukazovat čtvrt na sedm. Pod hodiny tedy napíšu It´s quarter past six.  Úkol vyfoť a pošli mi do pondělí.

Vlastivěda – Pokud můžeš, pusť si na Youtube Dějiny udatného českého národa (26. a 27. díl, tím si trochu připomeneš to, o čem byl text v učebnici ve středu). Poté děláš v pracovním sešitě 13/2,3.

Český jazyk – Čteš si svou knihu. Vytvoříš plakát (reklamu), který má lákat k tomu, abych si knížku koupila. Na plakátu nesmí chybě název knížky, autor knížky, nakreslená ta kniha, cena (odhadni) a pár hesel, která by mě lákala ke koupi (například: Nejlepší kniha století pro děti! Máš rád dobrodružství? Pak je tato kniha přímo pro tebe! Tuto pecku přečteš za jeden večer! Zasměješ se jako nikdy!). Výtvor založit do procvičovníku nebo zaslat na Whatsapp/e-mail. 

Fotografie je ideální posílat v daný den zadání (nejvíce přivítám, když mi je budou posílat děti samy). Dávám ale vždy rezervu, kdyby děti z nějakého důvodu cvičení v daný den nestihly.