Od 16. 4. budeme mít nový projekt Učitel žákem, žák učitelem. O čem tento projekt bude?:

1. vyměníme si role - paní učitelka se stane žákyní a děti se stanou, jeden po druhém, učitelem
2. utvoříme rozpis, kdo, kdy a co bude vyučovat
3. věnujeme tomuto projektu každé pondělí 5. vyučovací hodinu (čtení)

Podmínky:
- doba vyučování je 20 minut (stihneme dva žáky - učitele za hodinu)
- žáci musí mít fyzickou přípravu, kterou paní učitelce předloží nejpozději v den své výuky
- žáci musí mít přípravu hotovou i se správnými odpověďmi
- co můžeme vyučovat? Matematiku a český jazyk - gramatiku (pokud si zvolíte diktát - max 3 věty)

Budeme projekt hodnotit a známkovat - Kritéria hodnocení role učitele:
- příprava
- způsob a styl vystupování, komunikace s dětmi

Kritéria hodnocení role žáka:
- za každý výstup "učitele" dostane žák známku, jak byl aktivní, známky se budou zapisovat, po skončení projektu bude vytvořena jedna průměrná známka za tuto roli

Termíny:

16. 4. - Darča, Honza Š.
23. 4. - Karel, Eda
4. 5. - Lev, Pepa
11. 5. - Tomáš, Ondra
23. 5. - Thomas, Vojta V.
28. 5. - Tereza, Sindy
4. 6. - Honza D., Matěj
8. 6. - Dan, Angel
11. 6. - Vojta B., Vojta K.