Také trénujte doma - Aktualizováno 15. 3. 2018

3. čtvrtletní práce bude psána 26. 3. 2018

- písemné dělení jednociferným číslem + jak psát zkoušky - dodržovat řády při psaní ocásků

- odčítání - zapomínají - pamětné - rozklady čísel, písemné - dopočítávání (nebo dle vlastního způsobu?)

- malá násobilka - zpaměti znát příklady na násobení i dělení

- písemné násobení dvojciferným činitelem - pozor na řády

- římské číslice

- pamětné násobení (typu 13 . 35 =)

- slovní úloha

- nerovnice

Geometrie:

- počítání obvodu čtverce a obdélníku
- střed a osa úsečky