Také trénujte doma - Aktualizováno 23. 11. 2018

 

- písemné +, -, ., :

- pamětné +, -

- písemné dělení - psaní "ocásku"

- dělení se zbytkem

- řešení slovních úloh

- zlomky - počítání části z celku, celá čísla a zlomky, +,- zlomků se stejným jemnovatelem

- zaznamenávání do diagramu

Geometrie:

- počítání obvodu trojúhelníku, obdélníku, čtverce