Také trénujte doma - Aktualizováno 28. 5. 2018

čtvrtletní práce proběhne 4. 6. 2018
-
písemné dělení jednociferným číslem 

- písemné odčítání

- písemné násobení dvojciferným činitelem - pozor na řády

- zlomky - část z celku, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem

- rovnice

- logické slovní úlohy/ vyvozování

Geometrie:

- osově souměrné útvary