Také trénujte doma - Aktualizováno 5. 9. 2018

 - vyjmenovaná slova

- vzory podstatných jmen - všechny rody a vzory (kromě předsedy a soudce - kdo umí, v pořádku)

- slovní druhy - rozpoznat 100% podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky