Také trénujte doma - Aktualizováno 13. 3. 2018

2. čtvrtletní práce  bude napsána 27. 3. 2018

- mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves

- slovní druhy 1 - 8

- vyjmenovaná slova 

- pády a pádové otázky ve větě

- práce s větou/ textem - věta jednoduchá, souvětí, počet sloves, najdi v textu.... atd.

- vzory podstatných jmen - střední, částečně ženský - co jsme se už učili