Také trénujte doma - Aktualizováno 27. 11. 2018

- vzory podstatných jmen 

- shoda podmětu s přísudkem - psaní y, ý/ i, í

- diktáty

- věta, souvětí - spojovací výrazy, psaní čárek v souvětí