Také trénujte doma - Aktualizováno 1. 6.  2018

čtvrtletní práce proběhne 5. 6. 2018

- mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves

- určování slovních druhů

- pády a pádové otázky ve větě

- vzory podstatných jmen - střední,  ženský, mužský PÁN, HRAD, MUŽ

- věta jednoduchá, souvětí - spojovací výrazy (spojky) 

- psát diktáty - krátké věty - trénovat zapamatování si slov při psaní, okamžité odůvodňování si gramatických jevů