IV. B

Třídní učitel: Mgr. Lucie Hradecká
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

více

více

Níže se podívejte na zadání úkolů a práce po dobu mimořádného opatření.

více

více

Minulý týden většina dětí ze 3. B strávila mimo školní lavice a vydala se do Roudnice v Krkonoších – detašovaného pracoviště čarodějnické školy v Bradavicích, kterou vychodil i jeden z nejslavnějších čarodějů Harry Potter! Naše škola v přírodě totiž byla tomuto tématu zasvěcena.

více