IV. A

Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Polanská
Kmenová učebna: 1. patro

více

Poslední projektový den, Vernisáž, si děti velmi užily.

více

V rámci 2.  projektového dne nazvaného Škola do galerie navštívila III. A výtvarný workshop Uvnitř sochy, který  se konal v Národní galerii ve Veletržním paláci.

více

 V pondělí 9. 4. se šla 1. A, 2. A a 2. B podívat na interaktivní divadelní představení, které se konalo na Vyšehradě.

více

Druháci začali chodit každý čtvrtek plavat. Od první hodiny jsou rozděleni podle plaveckých dovedností na tři skupiny. Vždy se velmi těší nejen do vody, ale také na to, až si po zaslouženém výkonu koupí něco za odměnu. :-)

více