IV. A

Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Polanská
Kmenová učebna: 1. patro

více

více

více

Vážení rodiče, milé děti,
zde jsou úkoly na další týden, věřím, že je zvládnete stejně skvěle jako dosud.

více