IV. A

Třídní učitelka: Kateřina Šmídová
Počet žáků: 23
Kmenová učebna: 1. patro

více

„Děti, půjdeme na exkurzi do Harley Davidson.“ Třídou zašumělo.

více

více