IV. A

Třídní učitelka: Kateřina Šmídová
Počet žáků: 23
Kmenová učebna: 1. patro

více

více

více