IV. A

Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Polanská
Kmenová učebna: 1. patro

Info naleznete zde