IV. A

Třídní učitelka: Kateřina Šmídová
Počet žáků: 23
Kmenová učebna: 1. patro

Týdenní plán

Zítra, tj. 8.6. jdeme na Českou filharmonii Tučňáci v Rudolfinu.

více