Český jazyk
Tento týden již odevzdáváme učebnice, takže budeme převážně pracovat s pracovními listy.
Doporučuji do konce školního roku pracovat s listy se cvič. 1 - 44.
Pokud nesthnete, nevadí, určitě poslouží jako malé opakování ke konci prázdnin.
 
Matematika
Zabývali jsme se obsahy čtverce a obdélníku - v příloze jsou pracovní listy, při jejich vypracovávání nezapomeňte vždy postupovat od vzorce k výpočtu.
Pak by bylo dobré zabývat se závěrečným procvičováním od s.49 a zkusit si testy vzadu v učebnici.
Vzhledem k tomu, že učebnice odevzdáváte až v září, můžete pokračovat i o prázdninách.
Úkoly už nemusíte posílat.
 
Anglický jazyk
Určitě prostudujte ještě U 26 až U 28, zapište slovíčka a pracujte podle zadání v učebnici.
V U 26 se procvičuje průběhový čas, v příloze najdete přepis poslechu.
V U 27 si připomeňte časové předložky a v U 28 tvorbu otázek začínající When...?, Where...?, What...? nebo Who...?
Pokud máte tu možnost, okopírujte si slovíčka vzadu v učebnici, pokud ne, udělám to já v září.
Anebo si je zatím přefoťte, ať je můžete opakovat během prázdnin.
Doporučuji dokončit i pracovní sešit.
Všimněte si, že vzadu je opakování gramatiky.
 
Vlastivěda
V letošním roce již nestihneme probrat celou učebnici, ale dokončíme ji v září, kdy se snad všichni ve zdraví sejdeme.
My zvládneme jen 7. a 8. kapitolu - prostudujte, zpracujte.
Určitě během prázdnin navštívíte zajímavá místa v naší vlasti - pozorujte a pokud budete v místě, které je historicky zajímavé, zkuste si uvědomit i jiné souvislosti, o nichž jsme se učili.
 
Přírodověda
Tento týden dokončete v učebnici téma Neživá příroda učivem o Slunci a Zemi - je to vlastně opakování toho, co jsme již probrali.
Měli byste vědět, proč se střídá den a noc, roční období a znát data slunovratů a rovnodenností.
O zdraví a jeho ochraně si popovídáme v příštím roce.
 
Toto je poslední plán učiva tohoto roku, děkuji za skvělou spolupráci vám i vašim rodičům a přeji krásné prázdniny.
 
Odkaz na přílohy:

https://www.uschovna.cz/zasilka/ZH248KT9L92JWEEK-X4W/