Plán učiva 8. 6. - 12. 6.

Český jazyk
Pondělí
Pokračujeme v opakování všeho, co jsme se letos naučili.
Na s. 131 vypracujte cvičení 12 podle zadání - ústně a písemně pak 131/13.
Nakonec ústně spojte věty v souvětí v 131/14.
 
Úterý
V pracovním listu označ. 40 procvičujte psaní koncovek podstatných jmen rodu mužského. Vybarvování si můžete zjednodušit tak, že jablíčka  jen zakroužkujete správnou barvou.
 
Středa
V příloze najdete list čtenářského deníku. Určitě jste v tomto období hodně četli, tak pro vás nebude problém list vyplnit.
 
Čtvrtek
V učebnici je na s. 133 cvičení 1. Zde pracujte podle zadání - ústně.
Písemně pak 133/4. To je dost dlouhé, takže vypište z každé věty jen základní skladební dvojici. Mezi nimi pak pište čárky a malá písmena.
 
Pátek
Dnes se budeme věnovat slohu a myslím, že vás bude bavit. Tématem jsou prázdniny.
V příloze najdete pracovní list, podle kterého pracujte.
Užijte si jej!
 
Matematika
Pondělí
Dnes bychom začali výpočty obsahu ve slovních úlohách na s. 37. Ve cvičeních 8,9,10 a 11 nejprve vyjádřete všechny délky ve stejných jednotkách.
Nejprve však doporučuji prostudovat stranu 36.
 
Úterý
Dnes se naučíme vypočítávat průměr z několika čísel. Provádí se to tak, že součet všech daných čísel vydělíme jejich počtem.
Na s. 38 je několik vyřešených příkladů, prostudujte je a pokuste se vypočítat příklady 39/4,5 a 6. Všude budete mít vlastně jen jeden příklad nebo spíše rovnici a slovní odpověď.
 
Středa
Dnes bychom vyřešili jen dvě úlohy na výpočet průměru a spíše se zaměřili na opakování písemných operací v 39/10. Nebudeme pochopitelně řešit všechny příklady, z každého sloupce vypočítáme jen první příklad, tedy jeden příklad sčítání, jeden odčítání, jeden násobení a jeden dělení. Příklady píšeme pod sebe.
Pokud vám písemné násobení a dělení zabírá mnoho času, doporučuji zopakovat násobky      2 - 9.
 
Čtvrtek
Dnes budeme rýsovat. V loňském školním roce jsme se naučili, na začátku tohoto jsme zopakovali - grafický součet a rozdíl úseček.
Přesto si toto učivo můžete připomenout na s. 40 a 42. Prostudujte vyřešené příklady a vypracujte 40/5.
 
Vlastivěda
Středa
Podíváme se na osobnost Vladislava II. Jagelonského - s. 43 - 44. Opět zpracujeme nejdůležitější údaje a budeme umět odpovídat na otázky za textem.
 
Pátek
Na počátek vlády Habsburků se zaměříme na s. 45 - 46.
Prostudujte, zapište nejdůležitější údaje a zaměřte se hlavně na nastupující umělecký směr - renesanci. Vyplňte pak pracovní list o tomto uměleckém a stavitelském slohu - v příloze.
 
Anglický jazyk
Pondělí
V následujícím U 25 si zopakujeme sloveso can v přítomném čase ve všech tvarech ve vyprávění o zvířatech a lidech.
Začněte tím, že si zapíšete a osvojíte nová slovíčka.
Pak ve cvič. v učebnici 66/1 a 2 vyprávějte podle zadání o lidech i sobě.
 
Středa
Po zopakování vyprávění uč. 66/1,2 si zapište v PS 66/2, co kdo umí.
Vraťte se pak do učebnice na s. 67 a zkuste uhodnout, kdo o sobě vypráví.
Čtěte vždy texty několikrát, až dosáhnete jistého a hbitého projevu.
Pak zkuste napsat několik pěkných vět o svých kamarádech v PS 66/1.
 
Pátek
Dnešek věnujte opakování probraného učiva v PS 60 - 61.
Pak si celou práci po sobě zkontrolujte a pošlete.
 
Přírodověda
Dnešní téma je velmi zajímavé - Slunce a Země.
Prostudujte s. 41 - 43.
Měli byste dokázat vyprávět o Slunci, vědět, co způsobuje střídání dne a noci, střídání ročních dob a  znát data slunovratů a rovnodenností.
Všechny tyto údaje popište v sešitě - vždy vlastně stačí jedna věta.
Příští týden pak vypracujeme závěrečný test v učebnici.
 
Všechny práce pošlete do pátku a hlavně - buďte zdraví a dobré mysli.
 
 
Odkaz na přílohy: