Před podzimními prázdninami děti ze 3.B navštívily Rudolfinum, kde se příjemně bály při hudbě navozující pocity strachu.

Všichni byli okouzleni atmosférou krásné budovy. V pátek, těsně před prázdninami, děti v rámci podzimní dílničky vyřezávaly lampičky z dýní, které si odnesly domů jako krásnou dekoraci. Všem se to moc povedlo.