III. B

Třídní učitelka: Mgr. Věra Janoušová
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

více

Pozdrav ze zimního stadionu Nikolajka

více

více

Minulý týden si děti ve 3.B připomenuly 130. výročí narození Karla Čapka.

více

více

Z dětí ze 3.B se na hodinu staly truhláři. Pracovaly s nejrůznějším truhlářským nářadím a práce jim šla pěkně od ruky. Zhotovily si krásnou dřevěnou hračku, kterou si pak odnesly domů.

více

více

Děti ze 3.B se také připravovaly a těšily na Vánoce. Zhotovily pěkné výrobky, které prodávaly na vánočním jarmarku, byly si zabruslit na zimním stadionu Nikolajka a v projektovém dnu se dozvěděly, jak tráví Vánoce děti v  jiných zemích Evropy. Samy si zhotovily bramborový salát nebo vyzkoušely některé naše i cizí vánoční obyčeje. Vše pak zakončily vánoční besídkou a rozdáním dárečků.

více