III. B

Třídní učitelka: Mgr. Věra Janoušová
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

Před podzimními prázdninami děti ze 3.B navštívily Rudolfinum, kde se příjemně bály při hudbě navozující pocity strachu.

více

Podívejte se, co připravily děti z celé školy pro své spolužáky během 3. projektového dne. 

více

Ve středu 10. 4. absolvovaly všechny třídy prvního stupně workshop s panem Zdeňkem, při kterém si v kruhu zabubnovaly na multifunkční hudební nástroj drumben.

více

Podívejte se na fotografie našich plaveckých začátků.

více