II. třída

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Bernášková
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

více

více

více

více