Níže se podívejte na zadání učiva po dobu mimořádného opatření.

PONDĚLÍ

ČJ

1. úkol: Do školního sešitu (na papír) nadiktovat tato slova:

děti, Zdeněk, těsto, letiště, štěně, děkuji, snídaně, dědeček, těšit se, třešně

2. úkol: PS str. 18/1 (Vysvětlit, že u slov BĚ, PĚ, VĚ, MĚ slyším tři hlásky, ale píšu dvě písmena, slyším BJE, píšu BĚ.)

+ každý týden napsat 2 další strany z písanky

M

- Do školního sešitu na M opsat tyto příklady (nebo na papír) a vypočítat.

8 x 5 =            15 / 5 =

6 x 5 =            50 / 5 =

2 x 5 =            45 / 5 =

4 x 5 =            5 / 5 =

7 x 5 =            25 / 5 =

- násobilka 6 - PS str. 24/ 1, 2, 3

PRV

- Řekni, co je typické pro jaro (jarní měsíce, proměny přírody, počasí, oblékání, jarní rostliny, mláďata..).

- PS dodělat stranu 46                       (dobrovolně PL- PRV_rostliny na jaře)

 

ÚTERÝ

ČJ

- UČ. str. 90/1 přečíst text a odpovědět na otázky - ústně 

- UČ str. 90/2 do sešitu (na papír) přepsat slova - stačí 1. řádek

 M

- hra: Říkám různá čísla, pokud uslyšíš násobek 6, udělej dřep.

- naučit odříkat násobky 6.....6, 12, 18, 24...

- PS 24/ 4, 5, 6

AJ

- UČ. str. 14 - podle obrázků zopakovat názvy zvířat

- UČ. str. 17 - fráze I have got ( já mám). Kdo zvládne, přečte dětem věty, ony zopakují a zkusí přeložit.

- PS str. 29/ 5 (najít počet zvířat na statku, přepsat do vět)