II. B

Třídní učitel: Mgr. Lenka Bourová
Počet žáků: 21
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

více

více