II. B

Třídní učitel: Jiří Zbořil    asistentka: Pavla Zelenková
Počet žáků: 21
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

více

více

více

více