III. B

Třídní učitel: Mgr. Lucie Hradecká
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

více

více

Dne 17.10. (v pondělí) nás čeká den s patrony v ZOO.

více

více