II. B

Třídní učitel: Mgr. Lenka Bourová
Počet žáků: 21
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

více

více

Dne 17.10. (v pondělí) nás čeká den s patrony v ZOO.

více

více