II. A

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Bernášková
Počet žáků: 14
Kmenová učebna: 1. patro

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 navštívila 2. A městskou knihovnu. 

více

V úterý 14. 2. byli žáci 1. A pasováni na čtenáře. Už od rána se všichni na tuto událost těšili a netrpělivě očekávali královnu se svou družinou. V průběhu první vyučovací hodiny se dočkali. Královna přednesla úvodní řeč a zahájila slavnost.

více

Vánoční besídku jsme si moc užili.

více

Info naleznete zde