V pondělí 9. 4. se šla 1. A, 2. A a 2. B podívat na interaktivní divadelní představení, které se konalo na Vyšehradě.

 

Žáci se zábavnou formou dozvěděli fakta o Karlu IV. Po představení chodily děti po Vyšehradě a plnily úkoly z pracovních listů. Vyšlo pěkné počasí, a proto se výlet opravdu vydařil.

">