Slabikář str.104 zatím vynecháme

str. 105  - přečti alespoň 3x dopis od Alenky

                 - do rámečku nakresli obrázek k dopisu

                 - přepiš první tři věty do cvičného sešitu

str. 106  - u šedé tužky opiš jména zvířátek na linku

                 - vylušti tajenku pomocí obrázků zvířátek a dopiš do věty vyluštěné

                    slovo

str. 107 - přečti písmenka s háčkem

                - u barevné tužky přečti slova pod obrázky

                - ve slovech vybarvi správnou pastelkou ď, ť, ň ( ď červeně...)

                - čti slova v tabulce 3x

                - všechna slova z tabulky, kde je ď, vybarvi červeně

                - slova z tabulky, kde je ť, vybarvi zeleně

                - slova z tabulky, kde je ň, vybarvi modře

                - u šedé tužky dopiš do slov háčky

                - z každého řádku u šedé tužky si vyber dvě slova a přepiš do cv. sešitu

 

Písanka

str. 32   - do vět dopiš správná slova

str. 33 - 35 zatím vynecháme

str. 36   - nacvič si písmeno malé c

               - do rámečků nakresli obrázky podle slov nad nimi

str. 37  - nacvič si velké C - čtyři řádky

 

Matematika

str. 19  - cv. 2,3,4

str. 20  - celá

str. 21  - celá

dále využijte Školákov na procvičování a opakování

 

Angličtina

- Zopakovat slovíčka - a cat, a rabbit, a parrot, a dog, a hamster, a snake.

- Dítě si vybere jedno zvíře, které má rádo, a utvoří větu: I like a cat. (Mám rád kočku) I like a hamster...

- PS. str. 32/ 1 - děti vybarví bludiště podle barvy pastelky a potom tvoří věty. This is a snake. This snake is green. This is a dog. This dog is brown. This is a cat. This cat is black. This is a parrot. This parrot is blue. This is hamster. This hamster is yellow.