Přečtěte si, jak proběhlo pasování na čtenáře u našich prvňáčků.

V úterý 26. 2. ukázali prvňáčci svým patronům, jak se naučili číst a byli pasováni na čtenáře. S tímto slavnostním obřadem nám pomohli deváťáci s paní učitelkou Štambergovou. Prvňáčci přečetli svým patronům úryvek ze slabikáře a ti jejich čtení ohodnotili smajlíkem:) Jelikož všichni přečetli text velmi pěkně, byli všichni pasováni a dostali na památku knížku. Poté deváťáci četli svým svěřencům pohádku, která ale neměla konec. Jejich společným úkolem bylo ve skupinách vymyslet a nakreslit, jak by mohla dopadnout. Žáci byli velmi kreativní a vymysleli opravdu zajímavé příběhy. Velké dík patří paní učitelce Štambergové za přípravu, ale také deváťákům, kteří se k dětem chovali velmi pěkně. Díky nim si to prvňáčci opravdu užili. 

Tereza Bernášková