I. třída

Třídní učitelka: Mgr. Ludmila Procházková
Kmenová učebna: