I. třída

Třídní učitelka: Věra Macalová
Kmenová učebna: 2. patro vlevo

více

První třída se pilně připravovala na Vánoční jarmark.

více

více

více

více

více