Klokánek jde do školy 2014

Adaptační program pro budoucí prvňáčky „Klokánek jde do školy“, který má na naší škole již čtyřletou tradici, probíhá opět od února 2014. Letošní adaptační program má pozměněnou koncepci, neboť náš školní maskot - malý klokánek, cestuje po světě. Prožívá různá dobrodružství, ze kterých posílá dětem dopisy do školy. Každé naše setkání začíná v kroužku na koberci čtením klokánkova dopisu. Předškoláci se tak postupně seznamují nejen s jednotlivými světadíly a zeměmi, kterými klokánek cestuje, ale učí se poznávat v textu, v obrázcích, písničkách všechny samohlásky.

Od února do června se předškoláci pravidelně 1 x za 14 dní setkávají s mámou klokanicí, paní učitelkou Formanovou i školní psycholožkou Radkou Víchovou. Zažívají společně spoustu legrace, her, ale i práce a úkolů. Učí se vzájemně spolupracovat, koncentrovat pozornost, poznávat nové prostředí, přijímat odlišné názory, apod.

V případě zájmu Vás zveme na náš školní web, kde v záložce Spolupráce – MŠ Na Děkance – Adaptační program najdete fotografie z jednotlivých setkání obou skupin (pro velký zájem jsou v letošním roce předškoláci rozděleni do dvou skupin).  Uvidíte, které země zatím Vaše děti s klokánkem navštívily a co všechno jsme společně zažili s písmenkem A, E a I.

Děkujeme za spolupráci.

Radka Víchová a Kristýna Formanová


Písmeno A

Dopis od Klokánka

{gallery}2013-2014/2014_03_11_klokanekjdedoskoly{/gallery}


Písmeno E

Dopis od Klokánka

{gallery}2013-2014/2014_03_25_klokanekjdedoskoly{/gallery}


Písmeno I

Dopis od Klokánka

{gallery}2013-2014/2014_04_08_klokanekjdedoskoly{/gallery}


Písmeno O

Dopis od Klokánka

{gallery}2013-2014/2014_04_22_klokanekjdedoskoly{/gallery}


Písmeno U

{gallery}2013-2014/2014_05_06_klokanekjdedoskoly{/gallery}

Písmeno Y

Dopis od Klokánka

{gallery}2013-2014/2014_05_20_klokanekjdedoskoly{/gallery}


Pasování na školáky


Obecné informace

Zahájení školní docházky je v psychosociálním vývoji dítěte zlomovým okamžikem a hraje důležitou roli též pro správný průběh socializace. Pro usnadnění návyku na školní docházku a plnění požadavků kladených školou včetně pravidelné domácí přípravy je důležité, aby se děti do školy těšily. ZŠ Botičská je přesvědčena, že je třeba budovat ke škole pozitivní vztah ještě před nástupem do I. třídy. Kvalitní příprava na školu usnadní a zpříjemní zahájení školního života nejen dětem, ale též jejím rodičům a třídní učitelce. Podmínkou vstupu do školy je tzv. školní zralost, tedy zralost tělesná, psychická a sociální. ZŠ Botičská nabízí předškolákům, resp. budoucím žákům své I. třídy adaptační program s názvem Klokánek jde do školy, který je koncipován jako osm hodinových setkání, během nichž jsou přirozenou a hravou formou podporovány, posilovány a zpevňovány potřebné předpoklady, dovednosti a znalosti pro úspěšný start dítěte ve škole. Během těchto setkání se děti seznamují s paní učitelkou a svými budoucími spolužáky. V průběhu adaptačního programu se děti také postupně seznamují s prostorami školy včetně školní jídelny, Centra volného času a sportovního areálu. Tvůrcem a realizátorem adaptačního programu je školní psycholožka Mgr. Radka Víchová, která děti celým programem provází vždy ve spolupráci s třídní učitelkou budoucí I. třídy. Na závěr celého adaptačního programu se koná slavnostní ukončení, během něhož jsou jeho účastníci pasováni na školáky.