V. Pražské seniorské sportovní hry

Organizační výbor sportovních seniorských her v Praze Svazu důchodců ČR o.s. Praha uspořádal 12. 5. 2016 na hřišti naší školy příjemný sportovní den pro seniory z celé Prahy. Všichni si mohli ověřit své dovednosti a zručnosti, setkat se s milými lidmi, navázat přátelství a odnést si řadu zážitků.
Disciplíny, ve kterých účastníci soutěžili: chůze, běh kolem hřiště, hod tenisákem do koše, hod do basketbalového koše, hod do dálky, kuželky, hod na dřevěné kužele, slalom s pinpong. míčkem, hod medicimbalem.